border
border
border
border

Ettevõttest

AS Järvevana tekkis ettevõtte jagunemise tulemusena selliselt, et kõik tema varad ja äritegevused, sealhulgas kinnisvara, vallasvara, õigused ja kohustused anti üle AS-ile Merko Ehitus, välja arvatud kriminaalasjast nr 05913000055 tulenevad kohustused, sealhulgas tasumisele kuuluvad kahjuhüvitised, trahvid ning muud nõuded, kohtukulud ja kriminaalasjast tulenevate võimalike kohustuste kattevarad.

AS Järvevana emaettevõte AS Riverito tegi  AS Järvevana aktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise, mis toimus 18. augustist 2014 kuni 15. septembrini 2014. Vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusena omandas AS Riverito 97,51% AS Järvevana aktsiatest ning AS Järvevana aktsionärid kiitsid 30. oktoobril toimunud erakorralisel üldkoosolekul heaks aktsiate ülevõtmise.

Nende protsesside tulemusena omandas AS Riverito kõik AS Järvevana aktsiad.

Ühtlasi esitas AS Järvevana taotluse kauplemise lõpetamiseks aktsiatega NASDAQ OMX reguleeritud turul, milline taotlus rahuldati ja kauplemine AS Järvevana aktsiatega lõpetati alates 04. detsembrist 2014.

Alates 15. aprillist 2015 on AS Järvevana ümber kujundatud osaühinguks ärinimega Järvevana OÜ.

Juhtimine

Juhatus

Toomas Annus

Juhatuse esimees Toomas Annus on AS Merko Ehitus ning AS Kapitel (varasema ärinimega E.L.L. Kinnisvara AS) nõukogu esimees, AS Riverito juhatuse esimees. AS Riverito ja Kemtal Grupp OÜ kaudu kuulub Toomas Annusele 11 560 790 aktsiat. Toomas Annusele kuulub 65,3% ASi Riverito aktsiatest.

Teet Roopalu

Juhatuse liige Teet Roopalu on AS Merko Ehitus ja AS Kapitel (varasema ärinimega E.L.L. Kinnisvara AS) nõukogu liige ning AS Riverito juhatuse liige.

Audiitor

AS PricewaterhouseCoopers

Pärnu mnt. 15
10141 Tallinn, Eesti
Telefon 614 1800
Faks  614 1900
www.pwc.ee