Ettevõttest

AS Järvevana tekkis ettevõtte jagunemise tulemusena selliselt, et kõik tema varad ja äritegevused, sealhulgas kinnisvara, vallasvara, õigused ja kohustused anti üle AS-ile Merko Ehitus, välja arvatud kriminaalasjast nr 05913000055 tulenevad kohustused, sealhulgas tasumisele kuuluvad kahjuhüvitised, trahvid ning muud nõuded, kohtukulud ja kriminaalasjast tulenevate võimalike kohustuste kattevarad.

AS Järvevana emaettevõte AS Riverito tegi  AS Järvevana aktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise, mis toimus 18. augustist 2014 kuni 15. septembrini 2014. Vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusena omandas AS Riverito 97,51% AS Järvevana aktsiatest ning AS Järvevana aktsionärid kiitsid 30. oktoobril toimunud erakorralisel üldkoosolekul heaks aktsiate ülevõtmise.

Nende protsesside tulemusena omandas AS Riverito kõik AS Järvevana aktsiad.

Ühtlasi esitas AS Järvevana taotluse kauplemise lõpetamiseks aktsiatega NASDAQ OMX reguleeritud turul, milline taotlus rahuldati ja kauplemine AS Järvevana aktsiatega lõpetati alates 04. detsembrist 2014.

Alates 15. aprillist 2015 on AS Järvevana ümber kujundatud osaühinguks ärinimega Järvevana OÜ.