2011

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

28. juunil 2011. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Järvevana 2010.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada 2010.a. majandusaasta puhaskahjum 294 234 Eesti krooni (18 804,98 eurot) ning katta 2010. aasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta ülejäänud jaotamata kasum jaotamata.