2014-10-30

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus

30. oktoobril 2014. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas:

1.            Aktsiate ülevõtmise heakskiitmine
Kiita heaks AS Riverito poolt ülejäänud aktsionäridele kuuluvate AS Järvevana aktsiate ülevõtmine vastavalt väärtpaberituru seaduse §-le 182-1 hüvitise eest summas 0,84 eurot aktsia kohta (tingimusel, et aktsia ei ole koormatud pandi ega muude kolmandate isikute õigustega).

PDF fail: AS Järvevana erakorralise üldkoosoleku protokoll ja otsused