2014-06-11

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

11. juunil 2014. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

(i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
(ii) katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta.